گلف از ورزش هایی است که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و همه این ها به خاطر آب و هوای عالی قبرس است چون می توانید در قبرس تمام مدت سال گلف بازی کنید و از تماشای دریای مدیترانه و گلف از ورزش هایی است که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و همه این ها به خاطر آب و هوای عالی قبرس است چون می توانید در قبرس تمام مدت سال گلف بازی کنید و از تماشای دریای مدیترانه و کوه ها لذت ببرید ها لذت ببرید . نمونه ای از تصاویر بازی های گلف و زمین های مربوط به ان را در زیر مشاهده نمایید