کارشناس امور سرمایه گذاری و تحصیلی قبرس و ترکیه

0090-542-888-4778

0090-533-888-4778

شماره تماس مسقتیم یا واتس آپ: ۴۷۷۸-۸۸۸-۹۳۵-۰۰۹۸

تماس با دفتری مرکزی

021-888-47-78

آدرس دفاتر قبرس و ترکیه

آدرس: ایران - تهران- میرداماد - خیابان مظهری - ساختمان الماس شهر- طبقه ۵ - دفتر خدماتی و مهاجرتی پایسان

آدرس: قبرس - فاماگوستا - خیابان سالامیس - برج Tower- طبقه ۸ - دفتر خدماتی و مهاجرتی پایسان

آدرس: ترکیه - استانبول- نیشانتاشی -برج عزل ۲۹-طبقه ۱۱- دفتر خدماتی و مهاجرتی پایسان

راه پیشنهادی برای اطلاعات دقیق تماس تلفنی با تیم ما میباشد

دپارتمان سرمایه گذاری شرکت مهاجرتی پایسان در شبکه های اجتماعی

Instagram
گروه تلگرام ما

دپارتمان تحصیلی شرکت مهاجرتی پایسان در شبکه های اجتماعی

Instagram
گروه تلگرام ما

کارشناسان ارشد امور مهاجرت از طریق تحصیل

کارشناس ارشد امور تحصیلی
( نماینده تهران ما )

جناب آقای مهندس قزل

کارشناس ارشد امور تحصیلی
( نماینده شمال ایران )

جناب آقای دکتر نادرپور

خانم مهندس مریم آشنا

خانم دکتر الهام نیک نیا

خانم مهندس مینا آشنا

خانم دکتر مونا رستمی

آقای مهندس سهند تبیانی

خانم دکتر دریا جهانگیری