شهرهای مختلف در قبرس هر کدام سواحل زیبای زیادی دارند که اسم بردن  همه شان ، از حوصله این نوشته خارج است . اما اگر به اختصار بخواهیم به چند نمونه اشاره کنیم ، در اول به ساحل آلاگادی در گیرنه می پردازیم  که لاک پشت های  غول پیکری  در آن زندگی می کنند. در اکثر ساحل های قبرس تور های دریایی چند ساعته برگزار میشود که این تور ها غذاهای دریایی یا غذاهای گوشتی سرو می کنند. کف پارتی و موزیک هایی در این تور ها اجرا می شود که باعث مفرح شدن این تور های دریایی میباشد . تصاویر مربوط به این تور ها را می توانیید در گالری زیر مشاهده نمایید .