حمل و نقل در قبرس و داخل قبرس با اتومبیل شخصی ،تاکسی های لوکس ،یا سرویس های رایگان حمل و نقل عمومی صورت میگیرد.تاکسی ها در تمامی سطح شهر و دانشگاه هستند که به ارائه خدمات حمل و نقل میپردازند . هزینه تاکسی بین ۲۰ الی ۲۵ لیر در داخل شهر متغیر است.ولی مسیرهای خارج از شهر بر حسب کیلومتر شمار است.

اتوبوس های حمل و نقل عمومی همه ساعته از ایستگاههای موجود در نزدیکی خوابگاهها به سمت تمامی دانشکده ها ،کالج

ها،مرکز شهر و خارج شهر سرویس دهی میکنند.