از آنجا که بسیاری از مشکلات ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به دلیل عدم توجه متقاضیان به شرایط ارزشیابی پیش از شروع به تحصیل است از متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه ‏های خارج از کشور و عزیزانی که برای ارزشیابی مدارک خود اقدام مینمانید انتظار می‏رود ضمن مطالعه دقیق ضوابط و مقررات به موارد زیر توجه اکید مبذول فرمایند:

۱ـ معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (قرارداشتن دانشگاه در لیست مورد تأیید)

۲ـ توجه به مدت لازم برای اقامت در کشور محل تحصیل طبق ضوابط و مقررات عمومی

۳ـ نگهداری گذرنامه(های) دوران تحصیل (حتی پس از ابطال آنها)

۴ـ ارائه گواهی رسمی شروع به تحصیل با ذکر تاریخ دقیق (شامل روز،ماه،سال)، صادره از مراجع رسمی دانشگاه (Registrar )، تاریخ اخذ پذیرش در دانشگاه ملاک نمی ‏باشد.

۵ـ توجه به مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی مندرج در تقاضانامه

۶ـ ممهور ساختن مدارک تحصیلی (اصل دانشنامه یا ریزنمرات) به مهر صحت صدور و تعلق از سوی نمایندگی ‏های جمهوری اسلامی ایران مستقر در کشور محل تحصیل

آيين‌نامه ارزشيابي مدارك تحصیلی دانشگاه‌هاي خارج از كشور

ماده ۱ـ تعاريف

۱٫      وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

۲٫      سازمان: سازمان امور دانشجويان.

۳٫      اداره كل: اداره كل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجويان.

۴٫      موسسه/ موسسات: هر يك/ همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.

۵٫      مدرك تحصيلي: مدرك صادره از موسسه/ موسسات است كه در ارتباط با رشته‌هاي تحصيلي وزارت متبوع بوده و از طرف موسسه/ موسسات به دانش‌آموختگان مربوط اعطا مي‏‌شود.

۶٫      دانش‌آموختگان: كساني كه در يكي از موسسات، تحصيل كرده و موفق به دريافت مدرك تحصيلي شده‌‏اند.

۷٫      دانشگاه/ دانشگاه‌ها: منظور دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي داخل كشور ميباشند كه تحت نظر وزارت به فعاليت مشغول مي‌باشند.

۸٫      ارزشيابي: تعيين و تطبيق ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره در خارج از كشور،  همطراز با يکـــي از مقاطع تحصيلي رسمي در آموزش عالي داخل كشور.

۹٫      اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي موسسه/ موسسات بر اساس مقررات وزارت متبوع و موازين اين آيين‌نامه.

۱۰٫  شوراي ارزشيابي: شوراي تعيين ضابطه‌هاي لازم در مورد ارزشيابي و اعتبارسنجي مدارك تحصيلي صادره از خارج از كشور.

۱۱٫  طول دوره تحصيل و اقامت: طول مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری و نیمه‌حضوری (به استناد گذرنامه) به شرح زیر می­ باشد:

۱۲٫  كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك: كميسيون‌هاي تخصصي در رشته‌هاي مختلف كه هر يك از مدارك تحصيلي و مدارك مرتبط دانش‌آموختگان را وفق مقررات قانوني مرتبط، طبق اين آيين‌نامه و مصوبات شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي مورد بررسي و ارزشيابي قرار مي‌دهند.

۱۳٫  ارزشنامه: مدركي است كه بر اساس مفاد اين آيين‌نامه و به تصويب هريك از كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك، به عنوان همطرازي تحصيل در موسسه/ موسسات توسط اداره كل صادر و به امضاي رییس سازمان مي‌رسد.

۱۴٫  شيوه آموزشي: تحصيل دانش‌آموخته بر اساس مفاد اين آيين‌نامه، حضوري و  نيمه‌حضوري تعيين مي‌شود، حتي اگر متقاضي در موسسه ذي‏ربط به عنوان حضوري ثبت‌نام و يا مدرك تحصيلي حضوري صادر شده باشد.

[توضیح بند ۱۴: طبق مفاد این آیین‌نامه تحصیلات غیر حضوری مجاز نمی‌باشد و تحصیلات نیمه ­حضوری نیز صرفا در دوره دکتری امکان‌پذیر است. همچنین چنانچه متقاضی در موسسه ذی­ربط به عنوان دانشجوی حضوری دوره دکتری ثبت نام کرده و مدرک تحصیلی وی نیز حضوری صادر شده باشد، کمیسیون‌های ارزشیابی ممکن است تحصیلات وی را متناسب با مدت حضور در کشور محل تحصیل نیمه حضوری ارزیابی نمایند.]

۳-۱    براي ارزشيابي مدارك تحصيلي، علاوه بر مفاد اين آئين نامه، ضوابط و مقررات عمومي و ضوابط خاص آموزشي هر كشور كه به پيشنهاد اداره كل و تصويب شوراي ارزشيابي اطلاع رساني مي شود و در سايت سازمان درج مي گردد، مورد بررسي و توجه قرار مي‌گيرد و رعايت مفاد آنها  از طرف دانش آموخته در طي دوره تحصيل، الزامي است.

۳-۲    مدارك تحصيلي دانش آموختگان پس از وصول به اداره كل، به لحاظ تطبيق با مدت اقامت دانشجويي برابر جدول ۱ مورد بررسي قرار گرفته و به شرح زير اقدام مي شود.

الف- مدارك تحصيلي حضوري در همه مقاطع قابل ارزشيابي مي باشند.

ب-  مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات  نيمه حضوري و غير حضوري در هيچ‌يك از انواع دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد قابل ارزشیابی نیست. در دوره دکتری نیز صرفا ارزشیابی مدارک تحصیلات نیمه حضوری با رعایت سایر ضوابط ومقررات امکان پذیر می باشد.

تبصره:  درج عبارت “نيمه حضوري” در ارزشنامه هاي دوره هاي دكتري كه صادر مي شود، ضروري است.

يادآوري:  اداره كل از دريافت مدارك تحصيلي ناقص معذور است. تشكيل پرونده براي تعيين مراحل ارزشيابي صرفاً براي مدارك تحصيلي كامل امكانپذير است.

۳-۳    مدارک تحصيلي در چارچوب مقاطع رسمي داخل کشور و شامل كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارزشـيابي مي‌شود. كميسيون هاي ارزشيابي مدارك براي تعيين عنوان رشته تحصيلي،  رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مورد توجه قــرار مي دهند.

۳-۴    مدارک تحصيلي رشته هاي مرتبط با “زبان و ادبيات فارسي” از کليه مؤسسات معتبر مورد تاييد وزارت،  در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد، با بررسي کيفي جامع و دقيق قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد، اما  مدارک رشته زبان و ادبيات فارسي دوره دکتري کشورهاي خارجي، حتي از شبه قاره، تاجيکستان و افغانستان قابل بررسي و ارزشيابي نمي باشد.

۳-۵    ارزشيابي مدارک “زبان خارجي ثالث” بنا به تشخيص كميسيون ارزشيابي مدارك و با بررسي كيفي انجام مي‌گردد.

۳-۶    مدارک تحصيلي دوره هاي شش ساله دامپزشکي(MVM 6 ) در صورت ارايه پايان نامه و گذراندن حداقل ۲۲۰ واحد در مقطع “دکـتراي عمومي حرفه اي دامپزشکي” و بدون نياز به ارايه پايان نامه و دوره هاي پنج ساله دامپزشکي با ارايه پايان نامه،  ” کارشناسي ارشد دامپزشکي” ارزشيابي مي گردد.

ماده ۴ : اعتبار سنجي:

يكايك مؤسسات و شعب آنان در کشورهاي مختلف، بر اساس ويژگي‌هاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري، اداري ـ مالي و رفاهي بررسي، به يكي از گروههاي زير سطح بندي مي‌شوند و به نحو مقتضي از طريق اداره كل اطلاع رساني مي گردد.

۱٫       گروه الف: مؤسسات ممتاز

۲٫       گروه ب:  مؤسسات خوب

۳٫       گروه ج:  مؤسسات متوسط

۴٫       گروه د:  مؤسسات ضعيف

۵٫       گروه هـ‌ :  مؤسسات غير قابل قبول

تبصره:  مدارك تحصيلي مؤسسات غير قابل قبول، به هيچ عنوان ارزشيابي نمي شود.

ماده ۵: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني

۱-   مدارک تحصیلی کاردانی کليه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.

۲-   مدارک تحصیلی کاردانی مؤسسات ضعیف توسط کمیسیون تخصصی ذی ربط بررسی و اتخاذ تصمیم می شود.

ماده ۶: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي

متناسب با سطحي كه هر يك از مؤسسات، اعتبار سنجي شده اند، مدارك تحصيلي كارشناسي مربوط،  به شرح زير ارزشيابي مي شود:

۶-۱    براي مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرك ديپلم دوازده (۱۲) ساله يا پيش دانشگاهي معتبر

۶-۲    براي مؤسسات متوسط و ضعيف، علاوه بر شرط مندرج در بند ۶-۱ لازم است:

الف- معدل ديپلم يا پيش دانشگاهي دانش آموخته، حداقل ۱۴به بالا يا همطراز آن باشد

ب- رشته تحصيلي دانش آموخته با رشته تحصيلي دبيرستاني و پيش دانشگاهي وي سازگار باشد

ج- در صورت نداشتن شرائط بندهاي الف و يا ب، مشروط به شركت در آزمون كتبي و مصاحبه علمي و احراز توانمندي هاي علمي تخصصي و حرفه اي متقاضي

ماده ۷: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد

متناسب با سطحي كه هر يك از مؤسسات، اعتبار سنجي شده اند، مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد مربوط،  به شرح زير ارزشيابي مي شود:

۷-۱    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرك كارشناسي معتبر

۷-۲    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط، علاوه بر داشتن مدرك كارشناسي معتبر، لازم است:

الف- رشته تحصيلي كارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي هم راستا باشد

ب-  معدل كل مدرك كارشناسي حداقل ۱۴ به بالا يا معادل آن باشد

ج- در صورت نداشتن هر يك از شروط الف و يا ب، به شرط بررسي کيفي و احراز توانمندي‌هاي علمي ـ پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي از طريق اخذ آزمون، مصاحبه علمي، ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي، حسب مورد يك يا همه آنها به تشخيص كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك تحصيلي.

تبصره: مدارک تحصيلی دوره کارشناسی ارشد صادره از مؤسسات ضعيف غير قابل بررسی و ارزشيابی می باشد.

ماده ۸: ارزشيابي مدارك اعتبار تحصيلي دكتري

متناسب با سطحي كه هر يك از مؤسسات، اعتبار سنجي شده اند، مدارك تحصيلي دکتري مربوط،  به شرح زير ارزشيابي مي شود:

۸-۱    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز،  مشروط به داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر

۸-۲    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند ۸-۱، لازم است:

الف- داشتن مدرك كارشناسي و كارشناسي‌ارشد معتبر از دانشگاههاي داخل و يا مؤسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب

ب- داشتن رساله كيفي به تشخيص متخصصين مرتبط منتخب كميسيون ذي ربط ارزشيابي مدارك

ج- در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارك تحصيلي معتبر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و پايان نامه كيفي، مشروط به بررسي کيفي و احراز توانمندي‌هاي علمي ـ پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي و برگزاري جلسه دفاعيه، درخواست مقاله (يا مقالات) علمي ـ پژوهشي به تشخيص كميسيون.

۸-۳    مدارك تحصيلي مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معيارهاي زير:

الف- داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ به بالا و همچنين مدرك كارشناسي معتبر

ب-  ارتباط مستقيم رشته تحصيلي دكتري با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد

ج- داشتن رساله كيفي به تشخيص صاحب‌نظران متخصص منتخب كميسيون ارزشيابي مدارك ذي ربط

د- چاپ حداقل ۲ مقاله علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله

تبصره:  مدارک تحصيلي دوره دکتري صادره از موسسات ضعيف غير قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد.

ماده ۹: ساير مقررات

۹-۱    مدارک تحصيلي مربوط به دوره هاي نيمه حضوري در مقطع دکتري صرفاً براي مؤسسات ممتاز و خوب با رعايت شاخصهاي مربوط و محدوديت هاي زير(برايكساني كه از تاريخ تصويب اين آئين نامه، شروع به تحصيل در دوره‌هاي نيمه حضوري نمايند، ) قابل بررسي و ارزشيابي مي باشند،

الف- مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات نيمه‌حضوري مؤسسات ممتاز و خوب، حسب مورد همانند مقررات مربوط به  مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط (۸-۳).

ب- داشتن استاد راهنماي دوم داخلي، از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها كه مجاز به داشتن دانشجوي دكتري مي باشند و مبتني بر اخذ موافقت رسمي از معاونت آموزشي دانشگاه و پرداخت هزينه هاي مربوط به تشخيص دانشگاه

ج- رعايت مفاد مندرجات ماده ۸ در هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي توسط اداره كل

۹-۲    مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات نيمه حضوري مؤسسات متوسط و ضعيف غيرقابل ارزشيابي مي باشند.

۹-۳    پرداخت تمامي هزينه هاي مربوط به ارزشيابي مدارك تحصيلي بر عهده متقاضي مي باشد

۹-۴    مقالات علمي پژوهشي مندرج در مواد ۷ و ۸ لازم است واجد شرائط زير باشند:

الف- دانش آموخته مؤلف اصلي آنها باشد

ب-  موضوع و محتواي آنها، هم راستا با پايان نامه تحصيلي يا رساله دكتري باشد.

ج- به تشخيص كميسيون ذي ربط ارزشيابي مدارك در نشريات علمي ‌پژوهشي داراي نمايه بين‌المللي معتبر منتشر شده باشد

۹-۵    براي ارزشيابي مدارک تحصيلي، ارائه اصل و فتوكپي كليه مستندات مورد اشاره در اين آئين نامه با داشتن مهرهاي معتبر مراكز صادر كننده الزامي است.

تبصره:  مدارك خارج از كشور علاوه بر اين بايد به مهر و تأييد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسيده باشد.

۹-۶    مدارک تحصيلي مقطع دکتري که بدون گذراندن دوره کارشناسي ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسي اخذ شده باشد، قابل بررسي و ارزشيابي نمي باشد.

تبصره:  كساني كه داراي مدرك كارشناسي با درجه ممتاز  ‌باشند، در صورتي كه به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم و بدون گذراندن دوره كارشناسي ارشد، به دوره دكتراي موسسات ممتاز و خوب وارد شده باشند، مدرك تحصيلي دكتري آنان، مشروط به بررسي و تأييد كيفيت رساله و ارزيابي توانمندي‌هاي علمي پژوهشي  متقاضي از طريق انجام مصاحبه تخصصي و يا درخواست مقاله و رعايت كليه ضوابط و مقررات، به ماخذ دكتري قابل بررسي و ارزشيابي است.

۹ـ۷    در هنگام  ارزشيابي همزمان مدارک تحصيلي دو مقطع متوالي تحصيلي، چنانچه مدرک تحصيلي مقطع قبلي از مؤسسه اي  اخذ شده باشد، که آن موسسه از نظر مرجع قانوني ذيربط معتبر ولي ازنظر وزارت معتبر نباشد،  اما مدرک تحصيلي  مقطع بالاتر از مؤسسه معتبر گروههاي ممتاز و خوب باشد، مدرک تحصيلي مقطع بالاتر به ترتيب با ضوابط مربوط به مؤسسات متوسط و ضعيف ارزشيابي خواهد شد. درصورتي كه مدرك تحصيلي مقطع بالاتر از موسسه معتبر گروه‌هاي متوسط و ضعيف باشد، مدرك مقطع مورد نظر غيرقابل ارزشيابي است.

۹ـ۸    مدارك تحصيلي دانش آموختگاني که با مدرک داراي ارزش استخدامي و يا معادل، در يكي از مؤسسات معتبرادامه تحصيل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند،  مدارك آنان غيرقابل بررسي و ارزشيابي است.

۹-۹    انتخاب پايان نامه يا رساله در ارتباط با نيازهاي داخل كشور، منوط به داشتن يک استاد راهنماي دوم  از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها  و طي مراحل مندرج در بند ب ماده ۹-۱ مي باشد.

۹-۱۰  مدارک تحصيلي مربوط به رشته هاي تحصيلي هنري، صنعتي و مانند آنها که علاوه بر دروس نظري، مهارتهاي حرفه اي خاصي نيز از سوي مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه مي شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خواهد رسيد مي باشد و در ارزشنامه صادره در كنار ذكر مقطع تحصيلي، كلمه   “حرفه اي”  نيز درج مي شود.

۹-۱۱  حذف واژه “معادل ” از ارزشنامه هاي صادره قبلي در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد، منوط به تکميل و دريافت مدرك تحصيلي مقطع تحصيلي بالاتر از دانشگاه يا مؤسسه معتبر گروههاي ممتاز و خوب و يا  کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودي مقطع بالاتر سازمان سنجش آموزش کشور مي باشد.

۹-۱۲  مدارک دورهDoctor of Business Administration ( DBA) چنانچه متضمن تهيه و دفاع  از  رساله بوده باشد، به ماخذ دکتري و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله علمي ـ پژوهشي با رعايت مفاد ۹-۴  و مندرجات ماده ۸ به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي مي تواند باشد.

۹-۱۳    بررسي و ارزشيابي مدارك مقطع دكتري رشته‌هاي مربوط به زبان و ادبيات خارجی (عربي، روسيه و …) كه بنا به مندرجات ماده ۸ و ضوابط خاص ارزشيابي مدارك كشورهاي مربوط، نيازمند انتشار مقاله در نشريات داراي نمايه بين‌المللي است، مي‌تواند در قبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمي ـ‌ پژوهشي معتبر در كشورهاي مربوط (كشورهاي عربي، روسيه و …) انجام پذيرد.

۹-۱۴  صدور اصل ارزشنامه، منوط به امضاي تعهدنامه دانش آموخته، مبني بر اعلام موافقت کتبي با رأي صادره كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك و نيز پرداخت وجه تمبر الصاقي و ساير هزينه‌هاي مربوط در صورت نياز خواهد بود.

 ماده۱۰: تجديد نظر خواهي

هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به نتايج  ارزشيابي، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهي موقت قابل طرح و بررسي است. بديهي است پس از صدور اصل ارزشنامه، هيچگونه اعتراضي قابل وصول و بررسي نخواهد بود.

دانشگاه های مورد تایید قبرس

گروه ج(متوسط)

Eastern Mediterranean University. 1

Near East University.2 


۳٫ Cyprus international University

همین حالا میتوانید برای رشته ی دلخواه در مقطع مورد نظر اقدام نمایید کافیست  بر روی لینک زیر را کلیک کنید

برای مشاوره رایگان لطفا با ما از طریق برنامه های زیر در تماس باشید.

۴۷۷۸ ۹۱۳ ۰۹۱۹ _۴۷۷۸ ۵۶۶ ۰۹۱۲ _ ۴۷۷۸ ۴۷۶۲ ۰۲۱

برای دیدن تصاویر و ویدیو های بیشتر در مورد دانشگاه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید.