پروسه ویزا برای قبرس شمالی مثل ترکیه می باشد شما برای وارد شدن به قبرس شمالی نیازی نیست به سفارت مراجعه فرمایید بعد از اخذ پذیرش شما نامه پذیرش را در فرودگاه ارجان (قبرس شمالی) به مامور فرودگاه داده و ایشان با توجه به نامه ی پذیرشتان  به شما ویزای ۱ ماه یا ۳ماه خواهد داد  این ویزا توریستی بوده شما باید بعد از ثبت نام کردن به دانشگاه ویزای خود را عوض کرده و به ویزای دانشجویی تبدیل فرمایید . هزینه ی ویزای داشنجویی برای یک سال ۷۰۰ لیر  می باشد