خدمات ویژه شرکت مهاجرتی پایسان،

برای دانشجویان

 

 

شرکت مهاجرتی پایسان برای رفاه حال دانشجویان پکیج های متفاوتی در نظر گرفته است که دانشجویان میتوانند نسبت به بودجه مالی شان یکی را انتخاب کنند.

در واقع شرکت مهاجرتی پایسان این خدمات را در نظر گرفته است که نگرانی را از  خانواده های دانشجویان سلب نماید.

اسکرول کنید

;

خدمات نقره ای شرکت مهاجرتی پایسان هدیه ما به شما می باشد و دانشجو هیچ هزینه ای برای این پکیج پرداخت نخواهد کرد.

+VIP

1 . ترنسفر دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . ترنسفر دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . ترنسفر دانشجو و حضور نماینده شرکت در دانشگاه برای ثبت نام دانشجو

5 . ترنسفر دانشجو برای امتحان آمادگی زبان (یک بار)

6 . ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

7 . ترنسفر دانشجو برای ازمایش خون (دو بار)

8 . کمک به دانشجویان برای انتقال هزینه ی ویزا به حساب اداره ی مهاجرت

9 . ترنسفر دانشجو برای افتتاح حساب بانك

10 . ترنسفر و ارایه مدارک لازم براي رجیستر تلفن همراه

VIP

1 . ترنسفر دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . راهنمایی دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . ترنسفر دانشجو برای ثبت نام در دانشگاه

5 . راهنمایي براي تشكیل پرتال دانشجویي و امتحان زبان

6 . ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

7 . ترنسفر دانشجو برای ازمایش خون (یک بار)

8 . کمک به دانشجویان برای انتقال هزینه ی ویزا به حساب اداره ی مهاجر ت

9 . ترنسفر دانشجو برای افتتاح حساب بانك

طلایی

1 . ترنسفر دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . راهنمایی دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . حضور نماینده شرکت در دانشگاه برای ثبت نام دانشجو

5 . راهنمایي براي تشكیل پرتال دانشجویي و امتحان زبان

6 . ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

7 . ترنسفر دانشجو برای ازمایش خون (یک بار)

8 . کمک به دانشجویان برای انتقال هزینه ی ویزا به حساب اداره ی مهاجر ت

نقره‌ای

1 . راهنمایی دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . راهنمایی دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . حضور نماینده شرکت در دانشگاه برای ثبت نام دانشجو

5 . راهنمایي براي تشكیل پرتال دانشجویي و امتحان زبان

6 . راهنمایی برای ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

نقره‌ای

1 . راهنمایی دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . راهنمایی دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . حضور نماینده شرکت در دانشگاه برای ثبت نام دانشجو

5 . راهنمایي براي تشكیل پرتال دانشجویي و امتحان زبان

6 . راهنمایی برای ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

طلایی

1 . ترنسفر دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . راهنمایی دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . حضور نماینده شرکت در دانشگاه برای ثبت نام دانشجو

5 . راهنمایي براي تشكیل پرتال دانشجویي و امتحان زبان

6 . ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

7 . ترنسفر دانشجو برای ازمایش خون (یک بار)

8 . کمک به دانشجویان برای انتقال هزینه ی ویزا به حساب اداره ی مهاجر ت

VIP

1 . ترنسفر دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . راهنمایی دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . ترنسفر دانشجو برای ثبت نام در دانشگاه

5 . راهنمایي براي تشكیل پرتال دانشجویي و امتحان زبان

6 . ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

7 . ترنسفر دانشجو برای ازمایش خون (یک بار)

8 . کمک به دانشجویان برای انتقال هزینه ی ویزا به حساب اداره ی مهاجر ت

9 . ترنسفر دانشجو برای افتتاح حساب بانك

+VIP

1 . ترنسفر دانشجو از فرودگاه تا محل اسکان

2 . معرفی و توضیح شرایط خوابگاه ها به دانشجویان (بدون ترنسفر)
معرفی چندین واحد آپارتمانی برای اجاره

3 . ترنسفر دانشجو براي پروسه خرید سیمکارت

4 . ترنسفر دانشجو و حضور نماینده شرکت در دانشگاه برای ثبت نام دانشجو

5 .  ترنسفر دانشجو برای امتحان آمادگی زبان (یک بار)

6 . ایجاد پرتال ویزا و نحوه دریافت ویزای دانشجویي

7 . ترنسفر دانشجو برای ازمایش خون (دو بار)

8 . کمک به دانشجویان برای انتقال هزینه ی ویزا به حساب اداره ی مهاجرت

9 . ترنسفر دانشجو برای افتتاح حساب بانك

10 . ترنسفر و ارایه مدارک لازم براي رجیستر تلفن همراه

مراحل اخذ ویزای همراه دانشجو (پدر،مادر و همسر) در قبرس شمالی

 

اینجا کلیک کنید

پشتیبانی آنلاین!

جهت دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما از حساب‌های زیر تماس برقرار کنید.

SocialSocialSocialSocial